Prawo spółek, fuzje i przejęcia spółek

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marzeny Czartoryskiej od wielu lat prowadzi obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego, która w szczególności polega na:


  • tworzeniu i rejestracji spółek osobowych i spółek kapitałowych w rejestrze spółek
  • reprezentowaniu i prowadzeniu spraw spółek prawa handlowego
  • aktualizacji danych ujawnianych w rejestrach
  • dokonywaniu wszelkich czynności związanych z zakończeniem działalności gospodarczej spółki, w tym na przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, układowego i upadłościowego
  • pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu restrukturyzacji, zmian podmiotowych i kapitałowych związanych z łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek prawa handlowego
  • reprezentacji Klientów w sporach wynikających ze stosunku spółki, w tym pomocy przy rozwiązywaniu konfliktów między udziałowcami lub akcjonariuszami
  • ustanawianiu i rejestracji fundacji
  • założeniu i rejestracji stowarzyszeń

 

Zespół prawników Kancelarii Adwokackiej Adwokat Marzeny Czartoryskiej posiada szerokie doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji związanych z przekształcaniem spółek kapitałowych.

Nasi prawnicy doradzają i reprezentują Klientów w transakcjach mających za przedmiot przenoszenie udziałów (akcji) spółek, sprzedaż przedsiębiorstw, łączenia i podziały spółek oraz ich przejęcia. Przygotowujemy kompleksowe analizy prawne spółek i innych podmiotów w celu zidentyfikowania ryzyk prawnych wiążących się z daną transakcją.