Porady online

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych jak i przyszłych Klientów, Kancelaria Adwokacka Adwokat Marzeny Czartoryskiej świadczy również usługi online poprzez elektroniczną obsługę Klienta.


Realizując obsługę prawną online Kancelaria zapewnia zachowanie poufności przekazywanych informacji, które od momentu przesłania do Kancelarii objęte są tajemnicą adwokacką i nie mogą zostać ujawnione.

Obsługa prawna online może polegać w szczególności na uzyskaniu porady prawnej, opinii prawnej, przygotowaniu projektu umowy lub pisma procesowego.

W Kancelarii porady prawne udzielane są przez 5 dni w tygodniu.

Celem uzyskania pomocy prawnej online należy:

  1. Przesłać e-mail na adres Kancelarii: [email protected] wraz z opisem swojej sprawy lub problemu prawnego załączając scany posiadanych dokumentów.
  2. Oczekiwać zwrotnej odpowiedzi w ciągu 24 godzin z zaproponowaną ceną za daną usługę. W przypadku spraw skomplikowanych usługa zostanie wykonana w ciągu 3 dni roboczych.
  3. Przesłać na adres Kancelarii: [email protected] oświadczenie o akceptacji zaproponowanej przez Kancelarię ceny za usługę prawną.
  4. Po zaakceptowaniu zaproponowanej ceny przez Klienta należy dokonać wpłaty uzgodnionej kwoty na wskazany przez Kancelarię rachunek bankowy.
  5. Czekać na e-mail zwrotny z odpowiedzią na przedstawione zapytanie.

W przypadku, gdy zapytanie dotyczyć będzie sytuacji, w której wymagane będzie dostarczenie dokumentów przez Klienta lub udzielenia przez niego bardziej szczegółowych wyjaśnień, termin realizacji usługi zacznie biec od chwili wykonania czynności przez Klienta.

Dokonanie przez Klienta wpłaty na rachunek bankowy należności pieniężnej celem uzyskania pomocy prawnej online równoznaczne jest z akceptacją regulaminu świadczenia usług prawnych przez internet.

Faktury VAT wysyłamy listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres.

 


Zapoznaj się z regulaminem porad on-line