Mediacje

Udział w mediacjach


Czym jest mediacja?


Mediację stosuje się jako metodę do rozwiązywania sporów. Jest alternatywą dla postępowania sądowego. Mediacja ma obecnie ugruntowaną pozycję w naszym systemie prawnym.

Adwokat Marzena Czartoryska jest Certyfikowanym Mediatorem wpisanym na listy stałych mediatorów sądowych.

Prowadzi mediacje cywilne, gospodarcze, rodzinne, pracownicze dla sądów powszechnych oraz mediacje pozasądowe w biznesie, administracji oraz w sprawach dyscyplinarnych. Pomaga skutecznie przedsiębiorcom zarządzać sporami (dispute manager) i przeciwdziałać powstawaniu konfliktów (preventing conflict).

Wieloletnie doświadczenie zawodowe połączone z dogłębną wiedzą pozwalają Pani Mecenas skutecznie dążyć do rozwiązania najtrudniejszych konfliktów, w  taki sposób by każda ze stron czuła satysfakcję z dokonanych ustaleń.

Adwokat Marzena Czartoryska specjalizuje się w prowadzeniu mediacji w sprawach gospodarczych między podmiotami o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej – zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców. Dzięki doskonałej znajomości przepisów prawa gospodarczego i cywilnego przez adw. Marzenę Czartoryską, Klienci uzyskują pełną informację prawną na temat skutków poszczególnych propozycji ugodowych oraz uzyskują najlepsze propozycje rozwiązań sporów, które mogą usatysfakcjonować każdą ze stron.

Adwokat Marzena Czartoryska z dużą skutecznością prowadzi również mediacje z zakresu prawa rodzinnego. Wrażliwość oraz doświadczenie zawodowe pozyskane na rozprawach przed sądami rodzinnymi i opiekuńczymi pozwala pomóc dostrzec stronom to, co jest dla nich najważniejsze w sporach rodzinnych oraz pozwala ustalić najlepsze rozwiązania zgodne z dobrem każdego z członków rodziny.


Co daje mediacja?


  • rozwiązanie konfliktu stron bez konieczności długotrwałego procesu sądowego,
  • uniknięcie kosztów sądowych związanych z prowadzeniem sprawy, w tym opłaty sądowej od pozwu, kosztów zastępstwa procesowego,
  • uzyskanie rozstrzygnięcia, które jest satysfakcjonujące dla obydwu stron,
  • zawarcie wszystkich ustaleń w formie umowy ugody szczegółowo regulującej prawa i obowiązki stron oraz skutki naruszenia tych uzgodnień,
  • szybkość postępowania mediacyjnego, które może zakończyć się nawet w ciągu jednego dnia.

Mediacja możliwa jest na każdym etapie sprawy. A zatem można z niej skorzystać również po wszczęciu postępowania sądowego, a także jeszcze przed złożeniem sprawy do sądu. Z doświadczenia zawodowego adwokat Marzeny Czartoryskiej wynika, iż im szybciej mediacja jest wszczęta, tym większe szanse na osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami.

 

Udział w negocjacjach


Kancelaria Adwokacka Adwokat Marzeny Czartoryskiej od wielu lat reprezentuje Klientów w postępowaniach negocjacyjnych. Zespół wykwalifikowanych i doświadczonych prawników skutecznie pomaga stronom sporu zidentyfikować problemy oraz znaleźć dla stron obopólnie satysfakcjonujące rozwiązania.


Udział naszych prawników w postępowaniu negocjacyjnym pozwala naszym Klientom na uniknięcie eskalacji konfliktu, zmniejszenie kosztów postępowania oraz przyśpiesza rozwiązania kwestii spornych między stronami.