Aktualności
13 kwiecień 2020

Masz pilną sprawę w Sądzie? Ogłoszony stan epidemii nie uniemożliwia Ci uzyskania ochrony prawnej przed Sądem!

Masz pilną sprawę w Sądzie? Ogłoszony stan epidemii nie uniemożliwia Ci uzyskania ochrony prawnej przed Sądem!

W dniu 20 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia „w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii” (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) ogłoszono stan epidemii na terenie całego kraju. Powyższe wiązało się niemal z całkowitym wstrzymaniem prac w...

Więcej
10 październik 2019

Pomoc prawna dla „frankowiczów”

Pomoc prawna dla „frankowiczów”

Informujemy, iż Kancelaria Adwokacka Adwokat Marzeny Czartoryskiej prowadzi sprawy osób, które zawarły umowę pożyczki lub kredytu indeksowanego do waluty obcej, w tym w szczególności CHF. W dniu 03 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w spra...

Więcej