Zamówienia publiczne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marzeny Czartoryskiej od wielu lat udziela Klientom porad prawnych i pomocy prawnej na każdym etapie postępowania
w sprawach związanych z realizacją zamówień publicznych.


Zespół doświadczonych adwokatów, radców prawnych, aplikantów i prawników świaczy usługi przede wszystkim w zakresie:

  • interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych
  • doradztwa prawnego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówień publicznych
  • sporządzania opinii prawnych oraz konsultacji prawnych w sprawach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (zarówno dla podmiotu zamawiającego jak i podmiotu wykonawczego)
  • badania i weryfikacji dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • reprezentacji Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi