Wypadki komunikacyjne i odszkodowania

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marzeny Czartoryskiej od wielu lat świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z uzyskaniem stosownych odszkodowań należnych z tytułu nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym, z tytułu wypadków przy pracy jak i wypadków wynikających
z błędów w sztuce lekarskiej.


Nasi prawnicy reprezentują klientów przed sądami powszechnymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami, które zobowiązane są do usunięcia i naprawienia powstałej szkody.
Nasza pomoc prawna w szczególności związana jest z uzyskaniem:

  • zadośćuczynienia za powstałą szkodę
  • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji
  • zwrotu utraconych dochodów
  • renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy
  • odszkodowania z tytułu śmierci bliskiej osoby
  • odszkodowania za mienie utracone bądź uszkodzone w związku z wypadkiem
  • odszkodowania za uszkodzony pojazd w związku z wypadkiem komunikacyjnym
  • odszkodowania za skradziony pojazd