Prawo własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji

Zespół prawników Kancelarii Adwokackiej Adwokat Marzeny Czartoryskiej przez wiele lat działalności zdobył znaczące doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw związanych z naruszaniem praw własności intelektualnej i przemysłowej, dlatego też nasze usługi obejmują pomoc prawną w zakresie:

  • ochrony wzorów użytkowych, know-how, tajemnicy handlowej i praw autorskich
  • udzielania porad prawnych z zakresu praw własności dotyczących technologii i praw własności intelektualnej oraz ich przenoszenia na inne podmioty – także w przypadku transakcji korporacyjnych, podziałów, fuzji i przejęć

 

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów.

Usługi Kancelarii obejmują również doradztwo prawne w zakresie:

  • przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców
  • praw autorskich i praw pokrewnych
  • wynalazczości
  • ochrony patentowej wynalazków
  • ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw.