Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zespół adwokatów, radców prawnych, aplikantów i prawników Kancelarii Adwokackiej Adwokat Marzeny Czartoryskiej posiada ogromną wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw
z zakresu prawa pracy związanych zarówno z tzw. indywidualnym stosunkiem pracy jak i tzw. zbiorowym stosunkiem pracy.


Naszym Klientom świadczymy pomoc prawną przede wszystkim w sprawach związanych z:

 • tworzeniem umów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • tworzeniem regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
 • tworzeniem umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
 • tworzeniem umów gwarantujących ochronę tajemnicy handlowej
 • tworzeniem układów zbiorowych pracy
 • procesem zatrudniania cudzoziemców w Polsce
 • reprezentacją stron w postępowaniu przed sądami powszechnymi i organami administracji państwowej
 • mediacjami pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w zakresie wzajemnych roszczeń
 • dochodzeniem odszkodowania i odpowiedzialności z tytułu wypadków przy pracy
 • niezgodnym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy
 • łamaniem praw pracowniczych
 • prowadzeniem w imieniu pracodawcy rokowania ze związkami zawodowymi

 

Ponadto nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw
z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Świadczymy pomoc prawną zarówno dla firm ubezpieczeniowych jak i podmiotów ubezpieczonych. Osoby fizyczne i prawne wspieramy również w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie roszczeń związanych z ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi.