Prawo medyczne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marzeny Czartoryskiej posiada wiedzę teoretyczną oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw dotyczących błędów w sztuce lekarskiej.


Nasi prawnicy skutecznie reprezentują zarówno pacjentów jak i pracowników służby zdrowia. Najczęściej prowadzone przez naszych prawników sprawy dotyczą:

  • błędów chirurgicznych w tym błędów chirurgii plastycznej
  • błędów powstałych na skutek zaniedbań podczas operacji
  • szkód na osobie powstałych przy wykonywaniu zabiegów
  • porad prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty, które świadczą usługi medyczne
  • przygotowywania umów związanych z prowadzeniem działalności medycznej
  • ugodowego rozstrzygania sporów między uczestnikami postępowania
  • reprezentacji stron w postępowaniach sądowych