Prawo karne, prawo wykroczeń i prawo karno – skarbowe

Zespół adwokatów i aplikantów adwokackich Kancelarii Adwokackiej Adwokat Marzeny Czartoryskiej posiada rozległe doświadczenie w zakresie prawa karnego.


Nasi prawnicy wielokrotnie reprezentowali Klientów we wszystkich etapach postępowania karnego,
w szczególności sądowego. Kancelaria świadczy usługi w zakresie m.in.:

  • sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
  • reprezentowania Klienta w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu w I i II instancji przed sądami powszechnymi
  • sporządzania apelacji, kasacji, zażaleń na wszystkich etapach postępowania karnego

Nasi prawnicy udzielają porad prawnych i sporządzają kompleksowe opinie prawne z zakresu prawa karnego, prawa karnego–skarbowego oraz prawa wykroczeń.
Naszą pomoc prawną oferujemy wszystkim uczestnikom postępowania karnego, zarówno:

  • oskarżonym
  • podejrzanym
  • pokrzywdzonym
  • oskarżycielom posiłkowym
  • powodom cywilnym
  • oskarżycielom prywatnym
Reprezentujemy Klientów przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe zwolnienie i odroczenie wykonania kary.

Udzielamy również pomocy obwinionemu lub pokrzywdzonemu w postępowaniu w sprawach wykroczeń łącznie z reprezentacją przed sądami powszechnymi.