Prawo europejskie

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej (UE) powoduje konieczność uwzględnienia prawa europejskiego w strategii firm.


Kancelaria Adwokacka Adwokat Marzeny Czartoryskiej doradza Klientom z różnych sektorów w zakresie interpretacji prawa europejskiego i harmonizacji polskiego ustawodawstwa z acquis communautaire.

Doradzamy naszym Klientom w zakresie zasad prowadzenia działalności na rynku unijnym tworzonym przez państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej, projektowania oraz sposobów realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie sposobów i metod pozyskiwania środków finansowych na wspieranie realizacji inwestycji w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.