Prawo budowlane

Zespół adwokatów, radców prawnych, aplikantów i prawników Kancelarii Adwokackiej Adwokat Marzeny Czartoryskiej mając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa budowlanego oferuje Klientom kompleksową pomoc prawną w zakresie dotyczącym:


  • przygotowania umów związanych z procesem budowlanym (umów z architektem, wykonawcami prac budowlanych na poszczególnych etapach budowy, projektantami wnętrz)
  • reprezentacji klienta w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem budowy (w zakresie uzyskania warunków zabudowy, udzielenia pozwolenia na budowę, uzyskania zezwoleń na przyłączenie mediów –prąd, woda, gaz, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku)
  • reprezentacji klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym w zakresie prowadzonej inwestycji budowlanej w tym w postępowaniu odwoławczym przed organami administracyjnymi i sądami powszechnymi
  • reprezentacji klienta w postępowaniach o wpisy w księgach wieczystych