Prawo autorskie

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marzeny Czartoryskiej posiada bogate doświadczenie zawodowe oraz specjalistyczną wiedzę merytoryczną w prowadzeniu spraw z dziedziny prawa autorskiego.


Zakres usług świadczonych przez prawników Kancelarii obejmuje przede wszystkim:

  • doradztwo prawne oraz ocenę dokumentów w oparciu o przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych
  • opracowywanie projektów umów, negocjowanie warunków umów i opiniowanie umów oraz dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy
  • reprezentację Klientów (artystów, twórców) w negocjowaniu umów z wydawcami i producentami
  • reprezentację Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi
  • obrót prawami autorskimi w tym pomoc prawną w nabywaniu praw zagranicznych oraz reprezentację w zarządzaniu prawami autorskimi