Obrót z zagranicą i prawo celne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marzeny Czartoryskiej udziela informacji oraz dokonuje interpretacji przepisów prawa w zakresie wymiany handlowej z zagranicą i procedury celnej.


Naszym Klientom oferujemy pełną i profesjonalną pomoc prawną obejmującą przygotowanie opinii prawnych, wniosków, dokumentów, umów. W razie potrzeby świadczymy pomoc w zakresie zastępstwa procesowego, prowadzenia negocjacji i podejmowania wszelkich działań wymaganych przez przepisy prawa.

Zespół prawników Kancelarii świadczy pomoc prawną również w zakresie szeroko rozumianego prawa celnego. Naszym Klientom udzielamy informacji na temat zasad i trybu przywozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.

Pomagamy w przygotowaniu umów, sporządzaniu dokumentacji celnej oraz wskazujemy na konsekwencje podatkowe zastosowania poszczególnych rozwiązań. Doradzamy w przedmiocie zwrotu opłat celnych.